Algemene voorwaarden 2022

Gegevens

Bedrijfsnaam : DQS Fotografie
Website          : www.dqspro.nl

                         www.facebook.com/DQSfotografie

                         www.instagram.com/dqs_fotografie

                         www.twitter.com/dqsfotografie

Email             : info@dqspro.nl

                        dqsfotografie@gmail.com

Algemeen

 • De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
 • De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen.
 • Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De fotoshoot

 • Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de klant beiden schikt.
 • In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Betaling

 • De klant mag contant betalen of overmaken.
 • De fotoshoot wordt binnen 2 weken na afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is.
 • Bij klachten kan er contact met de fotograaf worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.

De foto's

 • Na de fotoshoot zullen binnen 2 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd.
 • Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant aan DQS Fotografie toestemming, om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden, zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten.
 • Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden.
 • DQS Fotografie zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd.
 • Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen
  gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.
 • De fotograaf blijft te allen tijde eigenaar van alle foto’s.
 • De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.
 • Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.
 • Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële)bed rijven zonder toestemming van de fotograaf.